Jalan murtumat - Klinik.fi

VALITUT OIREET (6)

Jalan murtumat

Päivitetty: 05.10.2018

Jalan murtuma tarkoittaa alaraajan luuhun syntyvää halkeamaa. Jalan luiden murtuma voi sijaita reisiluussa, sääriluussa, nilkassa, jalkapöydässä tai varpaiden luissa. Murtuman voi aiheuttaa esim. kaatuminen, jalan vääntyminen tai painavan esineen osuminen jalkaan. Joissakin tapauksissa pitkäaikainen kuormitus voi synnyttää rasitusmurtuman.

MILLOIN HOITOON?

Itsehoidollinen

Mikäli murtumaepäily on selvästi varpaassa (poislukien ukkovarvas), voi murtumaa hoitaa turvallisesti itsehoidolla (katso varvasmurtuma)

Suositellaan jatkotutkimusta

Jalkapöydän murtumaa tai nilkkamurtumaa epäiltäessä tulee aina hakeutua lääkärin arvioon viimeistään vuorokauden kuluessa.

Kiireellinen

Sääriluun tai reisiluun murtumissa tulee aina hakeutua viipymättä päivystykseen.

Jalan murtuman oireet ja tutkiminen

Jalan murtuman yleisin oire on välittömästi syntyvä kipu. Yleensä murtuneella jalalla onkin heti vamman syntymisen jälkeen mahdotonta tai hyvin kivuliasta kävellä. Muita jalkamurtuman oireita ovat mm. turvotus ja mustelmat. Loukkaantuneen jalanosan poikkeava asento eli virheasento on yleensä aina merkki murtumasta.

Jalan murtuma todetaan lääkärin vastaanotolla. Perustutkimukseen kuuluu jalan tutkiminen tunnustelemalla sekä luun murtuman osoittava röntgenkuvaus.

Jalan murtuman ensiapu

Jalan murtumat vaativat aina asiantuntijahoitoa, mutta itse annetulla ensihoidolla on myös suuri merkitys. Jalan murtumaa epäiltäessä vammakohtaan on hyvä laittaa kylmäpussi, nostaa jalka koholle ja sitoa vammautunut kohta (KKK eli "kylmä, koho ja kompressio"). Nämä toimenpiteet vähentävät murtumakohtaan kehittyvää turvotusta. Kovaan kipuun voi ottaa apteekeista saatavia kipulääkkeitä (kuten parasetamolia).

Jalan murtumien hoito

Jos murtuma ei vaadi leikkaushoitoa, päädytään yleensä kipsihoitoon. Joissakin murtumissa, kuten varvasmurtumissa, voidaan harkita myös pelkkää teippaushoitoa.

Yleisesti suurin osa murtumista hoidetaan ilman leikkausta. Esimerkiksi nilkkamurtumissa lääkäri kuitenkin arvioi tapauskohtaisesti, parantuuko nilkka pelkällä kipsauksella vai vaatiiko murtuma leikkaushoitoa. Virheasento kertoo vakavammasta murtumasta ja tällöin leikkaus on yleensä tarpeen.

Koska murtumiin yleensä liittyy kipua, voidaan tätä lievittää kipulääkkeillä tai tulehduskipulääkkeillä. Murtumien jälkihoidossa fysioterapeutin ohjaamista harjoitteista on usein hyötyä.

Korvaukset

Yleensä jalan murtumat tapahtuvat tapaturmaisesti. Korvaukset voivat olla mahdollisia siitä riippuen, missä ja milloin murtuma on tullut. Esimerkiksi tapaturma- tai matkavakuutus voi korvata murtumasta aiheutuneet kustannukset. Myös työtapaturma ja urheiluvamma voivat olla aihe mahdollisille korvauksille. Liikennetapaturmien hoito korvataan liikennevakuutuksesta. Työtapaturman ollessa kyseessä hoito korvataan työnantajan vakuutuksesta.

Jalan murtumien ehkäisy

Jos taustalla on luiden lujuutta heikentävä sairaus (esim. osteoporoosi eli luukato), voidaan murtuman syntymisen riskiä pienentää osteoporoosilääkityksellä. Tärkeää on myös huolehtia riittävästä kalsiumin saannista - kalsiumvalmisteita saa mm. apteekeista.

Mikäli erityisesti vanhuksilla on huimausta tai lisääntynyttä kaatumisherkkyyttä, on tärkeää käydä lääkärissä kaatuilun syyn selvittämiseksi ja murtumien ennaltaehkäisemiseksi. On olemassa myös pehmusteilla varustettuja turvahousuja, joita käyttämällä lonkkamurtuman todennäköisyyttä voidaan pienentää huomattavasti.

Asiantuntijat

  • Muut
  • Lääkärit