Sydäninfarkti - Klinik.fi

VALITUT OIREET (6)

Sydäninfarkti

Päivitetty: 20.09.2018

Sydäninfarkti tarkoittaa sydämen oman paikallisen verenkierron estymistä, jonka vuoksi osa sydänlihaksesta jää ilman sille elintärkeää happea. Verenkierto estyy yleensä sepelvaltimotaudin aiheuttaman sydämen oman ison verisuonen tukkeuman vuoksi, jolloin sepelvaltimossa kolesterolia sisältävä ja ahtaumaa aiheuttava pullistuma repeää. Sekä sydäninfarktin ilmaantuvuus että kuolleisuus on laskenut Suomessa merkittävästi viime vuosikymmeninä. Nykyisin reilu 20 000 suomalaista saa sydäninfarktin vuosittain.

MILLOIN HOITOON?

Itsehoidollinen

Sydäninfarktia epäiltäessä on aina hakeuduttava välittömästi lääkärin tutkittavaksi.

Suositellaan jatkotutkimusta

Sydäninfarktiepäily on aina aihe päivystykselliseen lääkärin arvioon.

Kiireellinen

Sydäinfarktia on aina epäiltävä henkilöllä, jolla on äkillisesti alkanut rintakipu tai muita tyypillisiä oireita kuten hengästymistä, pahoinvointia tai hikoilua. Tällöin on hakeuduttava välittömästi ensiapuun soittamalla yleiseen hätänumeroon 112.

Sydäninfarktin oireet ja tutkiminen

Sydäninfarkti aiheuttaa hapenpuutetta ja lopulta kuolion sydämessä (joka on itsessään siis lihas) ja on sen vuoksi vakava tapahtuma. Sydäninfarktin selkein ja yleisin oire on yleensä keskellä rintaa tai rintalastaa tai rintalastan takana tuntuva voimakas kipu. Kipu voi myös säteillä tai sijaita olkavarsissa, lapojen välissä, ylävatsalla tai leukaperissä. Voimakkaaseen kipuun voi liittyä hikoilua (”kylmä hiki”), pahoinvointia ja voimakasta hengästymistä. Kipu voi tuntua puristavana, vannemaisena tai vähäisempänä tuntemuksena kuten närästyksenä. Joillakin henkilöillä, kuten vanhuksilla, diabetesta sairastavilla tai muistisairailla, kipu voi olla vähäisempääkin, sillä näiden sairauksien vuoksi kivun aistiminen voi olla alentunut. Tällöin ainoat oireet voivat olla pahoinvointi ja heikko olo.

Sydäninfarktissa rintakipu ei helpotu, toisin kuin pelkässä sepelvaltimotaudissa. Sepelvaltimotaudissa rintakipua voi esiintyä rasituksessa, mutta se helpottaa nopeasti levähdettäessä. Sydäninfarktin edetessä hapenpuute voi saada aikaan sydämen pumppauksen häiriöitä, rytmihäiriöitä ja jopa tajunnan menetyksen ja kuoleman.

Sydäninfarktin toteaminen tapahtuu sydänfilmin eli EKG:n, verikokeiden (muun muassa sydänlihasmerkkiaineet kuten troponiini), sekä potilaan tutkimisen ja oireiden selvittämisen avulla.

Sydäninfarktin itsehoito

Sydäninfarktia epäiltäessä ei koskaan saa jäädä odottamaan oireiden poistumista kotiin vaan ensiapuun tulee hakeutua aina välittömästi soittamalla hätänumeroon 112. Vain sepelvaltimotautia todetusti sairastava potilas voi ottaa voimakkaan rintakivun ensiavuksi lääkärin hänelle määräämän nitro-tabletin, mutta myös heidän tapauksessaan on soitettava hätänumeroon 112 tai otettava välittömästi yhteys päivystykseen.

Sydäninfarktin hoito ja kuntoutus

Sydäninfarktin hoito on elintärkeää aloittaa mahdollisimman nopeasti. Ensiapuhenkilöstö voi aloittaa sydäninfarktin hoidon jo kotona tai ambulanssissa. Lääkityksellä pyritään hoitamaan verenpainetta, ylläpitämään sydämen normaalia rytmiä ja parantamaan sydänlihaksen verenkiertoa. Hengitystä voidaan helpottaa antamalla lisähappea. Voimakasta kipua lievennetään vahvoilla kipulääkkeillä. Tavoitteena on vähentää sydämen kuormitusta, jotta sydänlihaksen vauriot jäisivät mahdollisimman lieviksi. Myös veren hyytymiseen vaikuttavia lääkkeitä käytetään.

Itse sydäninfarktin hoitona käytetään pallolaajennusta, ohitusleikkausta tai liuotushoitoa lääkkeiden avulla. Hoitomuodon valinta on aina tapauskohtaista. Sydämen varjoainekuvauksella saadaan tarvittaessa lisätietoa sydämen ja sepelvaltimoiden tilasta. Verenpaineesta, rytmistä ja sydämen sykkeestä sekä kivusta huolehditaan myös ensihoidon jälkeen. Hoito ja valvonta tapahtuvat aluksi valvontaosastolla. Sydäninfarktin jälkeinen, pidempiaikaisempi lääkehoito on verrattavissa sepelvaltimotaudin lääkehoitoon.

Nykyiset sydäninfarktin nopeat ja tehokkaat hoitokäytännöt ovat parantaneet sydäninfarktista selviämisen ennustetta sekä siitä kuntoutumista. Sydäninfarktin jälkeinen kuntoutus ja aktiivisuus onkin tärkeää. Liikunnan ja normaalin elämän jatkamiseen saa ohjausta hoitopaikasta.

Korvaukset

Kuntoutusmahdollisuuksista voi keskustella lääkärin kanssa. Kela järjestää kuntoutuskursseja sydäninfarktin saaneille. Myös sydänyhdistykset järjestävät luentoja tai kursseja. Lääkäri voi tarvittaessa kirjoittaa lausunnon Kelalle muun muassa kuntoutuskursseille osallistumista varten.

Sydäninfarktin ehkäisy

Sydäninfarktitapahtuman jälkeen pyritään ehkäisemään uuden sydänkohtauksen kehittyminen. Tupakoinnin lopettaminen, kolesterolin ja verenpaineen sekä diabeteksen hoito ovat olennaisia tekijöitä. Sydäninfarktin ehkäisemisessä ovat tärkeitä ja hyödyllisiä samat ohjeet ja toimenpiteet kuin sepelvaltimotaudin ehkäisyssäkin (katso tarkemmin sepelvaltimotaudin ehkäisy).

Asiantuntijat

  • Muut
  • Lääkärit