Kelan kuntoutuskurssit - Klinik.fi

VALITUT OIREET (0)

Kelan kuntoutuskurssit

Päivitetty: 20.09.2018

Kuntoutuskurssit tarkoittavat erilaisia laitos- tai avomuotoisia kursseja, joiden tavoitteena on säilyttää tai parantaa hakijan ruumiillista, henkistä ja sosiaalista työ- ja toimintakykyä. Kela myöntää osallistumispaikat eri kuntoutuskursseille, joita lukuisat eri kuntoutuslaitokset ja vammaisjärjestöt järjestävät. Eri sairausryhmille on tarjolla omat kuntoutuskurssinsa. Lisäksi Kela tarjoaa mm. ammatillisia kuntoutuskursseja (tavoitteena paluu työelämään) sekä kuntoutuskursseja omaishoitajille ja sairaudesta kärsivän henkilön perheille.

Kelan kuntoutuskurssit

Kelan kuntoutuskurssit perustuvat ajatukseen, jossa osallistujalla tulee olla jokin sairaus tai vaiva, jonka perusteella kurssista ajatellaan olevan hyötyä henkilön työ- ja toimintakyvylle. Yleensä kuntoutuskurssit on tarkoitettu työikäisille, poikkeuksena kuitenkin mm. omaishoitajien kuntoutuskurssit. Jotkin kuntoutuskurssit on tarkoitettu myös sairaudesta kärsivän henkilön perheille.

Sairausryhmäkohtaisista kuntoutuskursseista yleisimpiä ovat erilaiset tuki- ja liikuntaelimistön kurssit: esimerkiksi selkäoireisille, niska-/hartiaoireisille ja niveloireisille on omat kurssinsa. Lisäksi Kela tarjoaa kuntoutuskursseja mm. keuhko- ja sydänsairauksista kärsiville, aivoverenkiertohäiriön sairastaneille, työuupumuksesta kärsiville sekä mielenterveyshäiriöistä (kuten masennus tai paniikki- ja ahdistushäiriöt) kärsiville. Eri sairausryhmien kuntoutuskurssien tarjonta on laajaa ja edellä on mainittu vain yleisimpiä sairausryhmiä.

Kuntoutuskurssin tavoitteena voi olla vaivasta riippuen mm. liikuntakyvyn parantaminen, kivunhallintakeinojen oppiminen tai omien voimavarojen ja vahvuuksien tunnistaminen. Tarkoituksena on auttaa osallistujaa ylläpitämään omatoimisesti omaa kuntoaan.

Kelan kuntoutuskurssit - laitos- ja avokuntoutus

Kelan kuntoutuskursseja on sekä laitos- että avomuotoisina: laitosmuotoisissa kursseissa yövytään kuntoutuslaitoksissa, kun taas avomuotoisissa kursseissa kuntoutus tapahtuu vain päiväsaikaan. Kuntoutuskurssien kesto vaihtelee. Tyypillinen kurssi kestää 15 vuorokautta jaettuna kolmeen eri jaksoon.

Yleensä kuntoutuskurssit järjestetään moniammatillisesti eli useiden eri terveydenhuollon ammattilaisten yhteistyönä. Kuntoutuskurssien järjestämiseen osallistuvat mm. eri alojen erikoislääkärit, fysioterapeutit, psykologit, toimintaterapeutit ja ravitsemusterapeutit.

Korvaukset

Kela tarjoaa kattavasti kuntoutuskursseja, joita lukuisat eri kuntoutuslaitokset ja vammaisjärjestöt järjestävät. Kuntoutuskurssille hakeminen edellyttää hoitavan lääkärin kirjoittamaa lääkärinlausuntoa (ns. B-lausunto) sekä omaa Kelalle toimitettavaa hakemusta (erillinen Kelan lomake). Lisätietoa eri kuntoutuskursseista, kurssivaihtoehdoista ja palveluntuottajista saa Kelasta sekä Klinik-verkkopalvelun eri terveysartikkelien kohdasta ”Korvaukset”. Kuntoutuskurssit ovat maksuttomia kuntoutujille.