Pistiäisallergia - Klinik.fi

VALITUT OIREET (8)

Pistiäisallergia

Päivitetty: 20.09.2018

Pistiäisallergia tarkoittaa allergista reaktiota ampiaisen, mehiläisen tai kimalaisen pistoon. Pistiäisten pisto aiheuttaa aina ns. normaalin myrkkyreaktion, joka saa aikaan lievän, vaarattoman oireilun. Yleensä tämä tarkoittaa rajatun pistoalueen punoitusta ja kutiamista. Vakavampi ja laajempi allerginen reaktio kehittyy vain pienelle osalle ihmisistä.

MILLOIN HOITOON?

Itsehoidollinen

Usein pistiäisen pisto on vaaraton ja oireenmukainen hoito riittää.

Kiireellinen

Päivystykseen täytyy hakeutua välittömästi, jos pistiäisen piston jälkeen esiintyy yleisoireita, kuten hengityksen vaikeutumista tai äänen käheyttä. Tarvittaessa neuvoja saa hätänumerosta 112. Päivystykseen on hyvä ottaa yhteyttä myös, jos pistoja on useita tai piston saanut on alle 2-vuotias lapsi tai heikompikuntoinen vanhus.

Pistiäisallergian oireet ja tutkiminen

Pistiäisen pisto aiheuttaa aina ns. normaalin myrkkyreaktion: pistokohdan ympäristö turpoaa ja muuttuu punoittavaksi muutaman senttimetrin alueelta. Oireilu häviää yleensä parissa tunnissa ja viimeistään vuorokauden kuluessa.

Pistiäisallergia aiheuttaa allergisen reaktion, jossa punoitus ja turvotus leviävät laajemmalle alueelle. Lisäksi voi esiintyä nokkosihottumaa eli urtikariaa. Joillekin voi ilmaantua myös yleisoireita: äänen käheyttä, palan tunnetta kurkussa, hengityksen vaikeutumista tai pahoinvointia. Yleisoireet kehittyvät yleensä puolen tunnin sisällä ja viittaavat ns. anafylaksiaan eli elimistön allergiseen yleisreaktioon, joka voi olla henkeä uhkaava.

Pistiäisallergian tarkempi tutkiminen vaatii käyntiä lääkärin vastaanotolla. Allergioiden tutkimiseen erikoistuneita lääkäreitä ovat mm. ihotautilääkärit, lastenlääkärit sekä korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkärit. Monilla on myös allergologian erityispätevyys. Vastaanoton perustutkimuksiin kuuluvat mm. yleisvoinnin tarkastaminen, ihon tutkiminen sekä tarvittaessa mm. verenpaineen ja pulssin mittaaminen. Jatkotutkimuksina käytetään mm. verikokeita tai ihopistokokeita. Joskus voidaan tarvita tarkempia tutkimuksia iho- ja allergiasairaalassa tai –poliklinikalla.

Pistiäisallergian itsehoito

Normaalia pistiäisen piston jälkeistä myrkkyreaktiota voidaan hoitaa kylmän kääreen sekä antihistamiinin ja kortisonitablettien avulla. Antihistamiini- ja kortisonitabletteja on saatavilla apteekeista myös ilman reseptiä (esim. kyy- ja käärmepakkauksissa).

Yleisoireiden eli anafylaksian ilmaantuessa hoitona on adrenaliinin pistäminen sekä hätänumeroon 112 soittaminen. Jos allergia on tiedossa, voi allergikolla olla mukanaan erillinen kynämäinen adrenaliini-kertakäyttöruisku pistoa varten. Se pistetään etureiteen. Mikäli adrenaliinia ei ole saatavilla, on hyvä ottaa mahdollisesti saatavilla olevat antihistamiini- ja kortisonitabletit ja hakeutua mahdollisimman nopeasti lähimpään päivystyspisteeseen. Tarkemmin anafylaktisesta reaktiosta ja sen hoidosta on kerrottu erillisessä artikkelissa anafylaksia.

Pistiäisallergian asiantuntijahoito ja siedätyshoito

Jos pistiäisallergia aiheuttaa vakavan reaktion, lääkäri kirjoittaa reseptillä kotiin adrenaliinia sisältävän kertakäyttöruiskun mahdollisia tulevia pistoksia varten.

Vakavan allergisen pistiäisreaktion (anafylaksia) saaneille suositellaan myös siedätyshoitoa. Hoidon kesto on yleensä 5 vuotta ja sen tavoitteena on ehkäistä tulevat anafylaktiset reaktiot.

Pistiäisallergian ehkäisy

Ampiaiset pistävät Suomessa tavattavista pistiäisistä herkimmin ja ne muuttuvat aggressiivisemmiksi syksyä kohti mentäessä. Kimalaiset pistävät vain harvoin ihmisiä, useimmiten niiden päälle astuttaessa. Mehiläisetkin pistävät yleensä vain häirittyinä.

Pistoja voi ehkäistä välttämällä avojaloin kulkemista. Joskus myös hajuvedet ja tuoksut voivat houkutella pistiäisiä. Ampiaisten pesät kannattaa hävittää mm. läheltä ulko-ovia sekä lasten oleskelupaikkojen läheisyydestä. Pistiäisten huitomisesta ei ole hyötyä.

Pistiäisallergian aiheuttaman vakavan allergisen reaktion jälkeisiä uusia reaktioita voidaan ehkäistä siedätyshoidon avulla.

Asiantuntijat

  • Muut
  • Lääkärit