Nivustyrä - Klinik.fi

VALITUT OIREET (2)

Nivustyrä

Päivitetty: 20.09.2018

Nivustyrä syntyy, kun vatsaontelon sisältöä työntyy vatsanseinämän läpi nivuskanavan alueelle aiheuttaen tyrälle tyypillisen pullistuman ihon alle. Syynä voi olla synnynnäisesti heikko kohta vatsanseinämässä tai iän aiheuttama nivuskanavan kalvon heikkeneminen. Usein nivustyrän laukaisevana tekijänä on lisäksi jokin vatsaontelon painetta lisäävä tapahtuma, kuten ponnistelu tai yskiminen. Nivustyrä on yleisin tyrätyyppi, ja se lisääntyy selkeästi iän myötä. Kyseessä on pääasissa miesten vaiva: miehistä nivustyrän saa elinaikanaan joka neljäs, naisista vain noin 3 %.

MILLOIN HOITOON?

Suositellaan jatkotutkimusta

Jos nivusen alueella esiintyvä patti tai pullistuma on kipeä tai haittaa päivittäisiä toimia, on muutosta hyvä näyttää lääkärille.

Kiireellinen

Lääkäriin on hakeuduttava välittömästi, jos pullistuman alue tulee äkillisesti erittäin kivuliaaksi.

Nivustyrän oireet ja tutkimukset

Nivustyrä tuntuu ja näkyy tavallisesti pullistumana nivusen alueella tai miehillä kivespussin yläosassa. Pullistumapaikka voi olla mm. nivuskanavassa tai sen alapuolella, ja paikan suhteen nivustyrät voidaankin luokitella ns. suoraan ja epäsuoraan nivustyrään sekä reisityrään. Yleensä pullistumassa tuntuu jonkinlaista kipua tai arkuutta, mutta nivustyrä voi olla myös kivuton.

Nivustyrälle on tyypillistä, että pullistuma ja arkuus tulevat esille erityisesti seisoessa, ponnistettaessa tai yskiessä, koska tällöin vatsaontelon paine nousee ja vatsaontelon sisältöä työntyy helpommin heikentyneen vatsanseinämän läpi. Makuulla pullistuma voi hävitä kokonaan. Kuten muutkin tyrät, myös nivustyrä voi ahtautua ja kureutua, jolloin se täytyy leikata päivystyksellisesti. Tällöin nivustyrä on kuitenkin erittäin kivulias eikä pullistumaa saa edes painamalla takaisin sisäänpäin.

Muista nivusen alueen pullistumista ja kyhmyistä on kerrottu tarkemmin erillisessä artikkelissa patti nivusessa.

Nivustyrä on melko helppo tunnistaa oireiden perusteella, mutta nivustyrän tarkempi tutkiminen ja hoidosta päättäminen tapahtuu yleislääkärin, yleiskirurgin tai gastrokirurgin vastaanotolla. Lääkärin perustutkimukseen nivustyrää epäiltäessä kuuluu nivusen alueen ja pullistuman tunnustelu seisoma-asennossa ja makuulla. Usein jo tämä perustutkimus riittää, eikä tarkempia tutkimuksia tarvita. Tyrää voidaan tutkia tarkemmin ultraäänitutkimuksella, mutta tämän menetelmän käyttö on viime vuosina vähentynyt tulosten epäluotettavuuden vuoksi.

Nivustyrän itsehoito

Toimivaa itsehoitoa nivustyrään ei ole olemassa. Erilaisia tyrävöitä voi kysyä hyvin varustelluista apteekeista, mutta usein ne koetaan hankaliksi käyttää. Keski-ikäisten ja vanhusten vähäoireista nivustyrää voi myös seurata rauhassa - leikkaukseen turvaudutaan vain, jos tyrästä on haittaa päivittäiselle elämälle.

Nivustyrän asiantuntijahoito ja tyräleikkaus

Lasten ja nuorten aikuisten nivustyrät sekä kaikki reisityrät pyritään aina hoitamaan leikkauksella. Myös keski-ikäisten ja ikäihmisten nivustyrä voidaan leikata julkisen terveydenhuollon piirissä, mikäli tyrä kasvaa kovin suureksi, aiheuttaa selvää kipua tai haittaa jokapäivästä elämää (katso tarkemmin erillinen artikkeli tyräleikkaus).

NIvustyrän ehkäisy

Nivustyrän syntyyn voivat vaikuttaa monet laukaisevat tekijät, mutta varsinainen taipumus nivustyrän muodostumiseen on pitkälti perinnöllinen. Nykytutkimuksen mukaan nivustyrän syntyä ei voidakaan ehkäistä esim. elintavoilla tai millään muullakaan tavalla.

Asiantuntijat

  • Muut
  • Lääkärit