Tyräleikkaus - Klinik.fi

VALITUT OIREET (0)

Tyräleikkaus

Päivitetty: 20.09.2018

Tyrä on pullistuma ihon alla, jonka syynä on vatsaontelon sisällön (kuten suoli tai ihonalainen rasva) työntyminen heikentyneen vatsanseinämän läpi. Tyräleikkaus tarkoittaa tyrän kirurgista hoitoa eli vatsanpeitteiden vahvistamista leikkauksen avulla. Yleisimmin kirurgit leikkaavat nivustyriä, joskus myös napa- tai arpityriä. Tyräleikkaus on yleisimpiä yleiskirurgian ja vatsaelinkirurgian leikkaustoimenpiteitä.

Tyräleikkaus, nivustyrän ja reisityrän leikkaus

Tyräleikkaus suoritetaan, mikäli tyrä ei ole hoidettavissa hyvin ja turvallisesti muilla keinoilla. Yleisimpiä leikattavia tyriä on nivustyrä, joka näkyvät pullistumana nivusten tai kivespussin alueella. Lasten ja nuorten nivustyrät pyritään yleensä leikkaamaan, vaikka ne olisivat melko vähäoireisia. Sen sijaan vanhemmilla ihmisillä tyrän leikkaaminen on aiheellista vain, jos vaiva aiheuttaa pitkäaikaisesti kipua tai muuten esimerkiksi kokonsa vuoksi haittaa päivittäistä elämää. Tyrä leikataan aina, jos vaarana on tyräalueen ahtautuminen eli kureutuminen. Tämän merkkinä on tyräpullistumaan tuleva äkillinen ja voimakas kipu, jolloin lääkäriin tulee hakeutua välittömästi.

Muita leikattavia tyriä ovat mm. reisityrä (esiintyy pääasiassa iäkkäillä naisilla) sekä joskus napa- ja arpityrät. Arpityrä sijaitsee aikaisemman leikkausarven alueella ja sen leikkaushoito voi olla haasteellista. Napatyrät puolestaan ovat lapsilla hyvinkin yleisiä (noin 10 % vastasyntyneistä), mutta niistä suurin osa korjaantuu 4-vuotiaaksi mennessä. Mikäli näin ei ole tapahtunut tai napatyrä osoittaa kureutumisen merkkejä, turvaudutaan leikkaushoitoon. Aikuisilla napatyriä leikataan yleensä vain, mikäli ne aiheuttavat selviä oireita (kuten kipua).

Julkisen terveydenhuollon puolella tyräleikkaukselle on olemassa tietyt ehdot, kuten tyrän aiheuttama kipu tai selkeä haitta päivittäiselle elämälle. Yksityisessä terveydenhuollossa leikkauksen tarve voidaan päättää enemmän tapauskohtaisesti, lääkärin ja potilaan yhteisen harkinnan mukaan.

Tyräleikkauksen suoritus

Tyräleikkaus voidaan tehdä joko nukutuksessa, paikallispuudutuksessa tai selkäydinpuudutuksessa. Leikkaus suoritetaan yleensä avoleikkauksena yhden viiltohaavan kautta tai tähystystoimenpiteenä vatsaontelon puolelta (useamman pienen leikkaushaavan kautta). Tyräpullistumaan työntynyt vatsaontelon sisältö työnnetään takaisin vatsaonteloon ja tyräalue vahvistetaan yleensä sulamattomalla verkolla, joka jää pysyvästi paikoilleen ihon alle. Verkon asentamisen jälkeen haava tai haavat suljetaan ompeleilla eli tikeillä (katso tarkemmin haavan ompelu).

Tyräleikkauksen jälkeen

Tyräleikkaukset suoritetaan yleensä ns. päiväkirurgisena toimenpiteenä ja kotiutuminen tapahtuu jo leikkauspäivänä. Yleensä toipuminen tyräleikkauksesta on nopeaa. Toipuminen riippuu mm. leikkaustavasta, mutta yleensä normaali liikkuminen on mahdollista jo seuraavana päivänä leikkauksesta. Suurempia ponnisteluja ja nostoja on syytä välttää parin viikon ajan. Hoitaja poistaa tikit noin viikon kuluttua leikkauksesta. Sairausloman tarve ja kesto arvioidaan mm. työnkuvan ja leikkaustavan perusteella - yleensä lääkäri kirjoittaa 1-4 viikon sairausloman.

Nykyisin tyräleikkaukset onnistuvat verkon asettamisen avulla varsin hyvin eikä uusintaleikkauksia juurikaan tarvita. Tyräleikkauksen jälkeen iholle jää leikkaushaavan arpi, joka vaalenee pikkuhiljaa ja muuttuu vuosien kuluessa yleensä hyvinkin huomaamattomaksi.

Korvaukset

Yksityisen terveydenhuollon lääkärikäynneistä ja toimenpiteistä (kuten myös tyräleikkauksesta) on mahdollista saada osittaista Kela-korvausta.

Asiantuntijat

  • Muut
  • Lääkärit