Selkäydinvamma - Klinik.fi

VALITUT OIREET (6)

Selkäydinvamma

Päivitetty: 20.09.2018

Selkäydinvamma tarkoittaa selkäytimen vaurioitumista esimerkiksi nikamamurtuman tai nikaman siirtymän seurauksena. Vamma aiheuttaa selkäytimestä lähtevien hermojen toimintahäiriöitä ja usein myös tietynasteisen halvaantumisen. Selkäydinvaurion yleisimpiä aiheuttajia ovat liikennetapaturmat sekä erilaiset suurella voimalla tapahtuvat putoamiset ja kaatumiset. Selkäydinvamman saa vuosittain noin 2 henkilöä / 100 000 suomalaista kohti.

MILLOIN HOITOON?

Kiireellinen

Selkäydinvammaa epäiltäessä tulee soittaa välittömästi hätäkeskukseen (112). Loukkaantunutta henkilöä ei saa liikuttaa ilman ensiapuammattilaisten apua (poikkeuksena potilaan siitäminen pois välittömästä hengenvaarasta).

Selkäydinvamman oireet ja tutkiminen

Selkäydinvamma voi olla oireiltaan lievä tai vakava. Lievemmissä vammoissa voi esiintyä lihasvoimien ja tunnon heikentymistä tai puuttumista. Mikäli vakava selkäydinvamma syntyy kaularangan alueelle, seurauksena on neliraajahalvaus eli tetraplegia. Jos vamma syntyy rinta- tai lannerangan alueelle, on seurauksena tällöin alaraajojen halvaus eli paraplegia. Myös virtsarakon, sukuelinten ja suolen toiminta voi häiriintyä.

Selkäydinvamman toteaminen tapahtuu aina sairaalassa. Keskeisin ensivaiheen tutkimus on selkärangan kuvaaminen esimerkiksi magneettikuvauksella tai tietokonetomografialla.

Selkäydinvamman hoito ja kuntoutus

Suurella voimalla tapahtuneessa kaatumisessa tai liikenneonnettomuudessa loukkaantunutta on aina käsiteltävä epäiltynä selkäydinvammana. Tämä tarkoittaa, ettei loukkaantunutta saisi liikuttaa lainkaan ilman tukikaulureiden ja selkärangan tukien käyttöä. Jos loukkaantunut on siirrettävä turvaan esim. tulipalon alta, siirto tulisi tehdä selkärankaa tukien eikä esimerkiksi kainaloista nostamalla.

Selkäydinvamman alkuvaiheessa keskitytään turvaamaan elintärkeät elimistön toiminnot, kuten sydämen sekä hermoston toiminta. Jatkossa kattavalla ja nopeasti aloitettavalla kuntoutuksella pyritään saavuttamaan mahdollisimman hyvä toiminta- ja liikuntakyky. Neuvonnan, tuen, oikeiden apuvälineiden ja esteettömän ympäristön avulla vammautunut voi usein jatkaa opiskelua, palata työelämään, harrastaa liikuntaa, perustaa perheen ja saada lapsia.

Korvaukset

Korvaukset voivat olla mahdollisia esimerkiksi tapaturma-, liikenne- tai matkavakuutuksen kautta.

Selkäydinvamman ehkäisy

Selkäydinvammat aiheutuvat yleisimmin liikennetapaturmien, putoamisten sekä kaatumisten seurauksena. Korkeimmillaan riski selkäydinvammaan on 16-30 -vuotiailla miehillä, joilla vammat syntyvät liikenneonnettomuuksissa ja vauhdikkaammissa vapaa-ajan harrastuksissa. Turvavyön käytöllä ja oikeilla harrastusvälineillä voidaan vähentää selkäydinvammojen syntymistä. Liikenneonnettomuuksissa myös alkoholilla on usein osallisuutta tapahtumaan.

Iäkkäämmillä selkäydinvammat syntyvät usein erilaisten putoamisten ja kaatumisten seurauksena. Kaatumisen taustalla voi tällöin olla heikentynyt tasapaino tai huimaus. Tasapainon hallintaa voi parantaa esimerkiksi sopivalla lihaskuntoharjoittelulla, johon saa ohjeita fysioterapeuteilta ja kuntosaliohjaajilta.

Selkärankareuma ja kaularangan kulumat lisäävät riskiä selkäydinvamman syntyyn.