Skolioosi ja selän ryhtiviat - Klinik.fi

VALITUT OIREET (2)

Skolioosi ja selän ryhtiviat

Päivitetty: 20.09.2018

Selän rakenteellisilla ryhtivirheillä tarkoitetaan selkärangan poikkeavaa muotoa. Normaalisti selkäranka on takaapäin katsottuna suora. Sivusta katsottuna normaali selkäranka kaareutuu alaselän kohdalla eteenpäin (ns. lordoosi) ja rintarangan alueella taaksepäin (ns. kyfoosi). Yleisimpiä ryhtivirheitä ovat skolioosi ja korostunut kyfoosi rintarangan alueella. Selkärangan ryhtiä mitataan mm. kouluterveydenhuollon tarkastuksissa, koska ryhtivirheet ilmenevät yleensä kasvuiässä. Lievinä selän ryhtiviat ovat suhteellisen yleisiä ja yleensä oireettomia.

MILLOIN HOITOON?

Suositellaan jatkotutkimusta

Lääkäriin, lastenneuvolaan tai kouluterveydenhoitajaan on hyvä olla yhteydessä, jos herää epäily rakenteellisista ryhtivioista. Erityisen herkästi tutkimuksiin kannattaa hakeutua, jos ryhtivikaan liittyy normaalia arkea häiritseviä oireita.

Skolioosin ja ryhtivikojen oireet ja tutkiminen

Skolioosi eli kieroselkäisyys aiheuttaa selkärangan vinouden takaa katsottuna. Vaiva voi aiheutua mm. jalkojen pituuserosta tai selkänikamien synnynnäisestä poikkeavuudesta. Yleisimmin skolioosi kehittyy kuitenkin voimakkaimman pituuskasvun aikana (ns. idiopaattinen skolioosi). Lievä skolioosi ei välttämättä oireile lainkaan, mutta voimakkaampana se voi aiheuttaa mm. selkäkipuja alaselässä tai ylempänä lapojen seudussa. Nuoruusiällä alkava, pituuskasvuun liittyvä skolioosi on selkeästi yleisempi tytöillä kuin pojilla.

Nuoruusiällä esiintyvä kyfoosi eli korostunut rintarangan kaarevuus on myös usein pitkään oireeton. Selkäkipuja voi esiintyä ylempänä lapojen seudussa tai muualla rintarangan alueella. Ns. Scheuermannin taudissa selkärangan nikamien kasvuruston häiriö saa aikaan kyfoosia. Scheuermannin tauti on yleisempi pojilla ja ilmaantuu usein kasvuiän loppuvaiheissa. Kyfoosia voi ilmaantua myös mm. vanhuksille rintarangan nikamamurtumien seurauksena osteoporoosiin liittyen.

Selkärankaa tutkitaan jo vastasyntyneen kotiinlähtötarkastuksen yhteydessä. Ryhdin mittaaminen kuuluu myös normaaleihin neuvolan ja kouluterveydenhuollon tarkastuksiin.

Ryhdin perustarkastukseen kuuluvat mm. alaraajojen pituuseron, lantion asennon sekä lapaluiden tason arviointi. Skolioosia tutkitaan erillisen eteentaivutustestin avulla. Siinä tutkittava asettaa kämmenet vastakkain edessään ja taivuttaa sormia lattiaa kohti jalat suorina. Skolioosista on kyse, mikäli toinen puoli vartalosta kohoaa toista ylemmäksi. Tarkka kulma voidaan mitata hieman vatupassia muistuttavan skoliometrin avulla.

Mikäli skoliometrin lukema on selvästi poikkeava (yleisimmin noin 8 astetta), arvioidaan skolioosikulma tarkemmin selkärangan röntgenkuvasta. Tarkemmat skolioositutkimukset ovat yleensä lastenkirurgien vastuulla. 

Skolioosin ja ryhtivikojen itsehoito

Suurin osa selän ryhtivioista on vaarattomia ja lieviä. Ne eivät vaadi hoitoa, vaan ainoastaan seurantaa kouluterveydenhuollon tarkastuksissa. Liikunnan harrastaminen ja erityisesti selkä- ja vatsalihasten hyvässä kunnossa pitäminen on kuitenkin hyödyksi kaikenlaisissa ryhtivioissa. 

Lyhytaikaiseen ryhtivian aiheuttamaan selkäkipuun voi käyttää apteekista saatavia itsehoitolääkkeitä.

Skolioosin ja ryhtivikojen hoito ja leikkaus

Mikäli skolioosiin liittyy oireita, fysioterapeutin, kiropraktikon, naprapaatin tai osteopaatin neuvomista liikeharjoitteista keskivartalon sekä selkä- ja vatsalihasten vahvistamiseksi on usein hyötyä. 

Hankalamman skolioosin hoidossa käytetään tukiliiviä (ns. korsettihoito). Tällä pyritään ohjaamaan selkärangan kasvua ja ehkäisemään skolioosin pahenemista. Vaikeita skolioositapauksia voidaan hoitaa myös leikkauksella. Skolioosileikkaukset ovat usein vaativia ja ne onkin Suomessa keskitetty tiettyihin yksiköihin.

Kyfoosin hoito riippuu vaivan aiheuttajasta. Scheuermannin tautia hoidetaan mm. erilaisten liikeharjoitteiden avulla (joita mm. fysioterapeutti voi opastaa). Myös tukiliiviä tai vaikeissa tapauksissa leikkausta voidaan käyttää. Vanhusten nikamamurtumissa hoidontarve arvioidaan tapauskohtaisesti.

Skolioosin ja ryhtivikojen ehkäisy

Skolioosia tai kyfoosia ei sinänsä voida ehkäistä; ne eivät siis johdu esim. huonossa asennossa istumisesta. Selän alkavat ryhtiviat voidaan kuitenkin tunnistaa lastenneuvolassa ja kouluterveydenhuollossa, jolloin tarpeeksi aikaisella hoidolla voidaan ehkäistä ryhtivikojen paheneminen.