Sormen murtuma - Klinik.fi

VALITUT OIREET (9)

Sormen murtuma

Päivitetty: 20.09.2018

Peukalo koostuu kahdesta ja muut sormet kolmesta luusta. Sormen murtumalla tarkoitetaan johonkin sormen luuhun tullutta halkeamaa. Useimmiten murtumat syntyvät murskavammojen seurauksena, kuten painavan esineen pudotessa tai iskeytyessä sormeen.

MILLOIN HOITOON?

Suositellaan jatkotutkimusta

Jos tapaturman seurauksena sormea on vaikea liikuttaa tai se on kovin kipeä, on hyvä hakeutua lääkäriin.

Kiireellinen

Mikäli sormen asento on selvästi erilainen toisiin sormiin verrattuna (virheasento), tulee lääkäriin mennä viipymättä. 

Sormen murtuman oireet ja tutkiminen

Sormen murtuma aiheuttaa kipua ja sormien liikuttamisen vaikeutta. Yleensä vamma-alueelle kehittyy myös mustelma ja turvotusta. Lisäksi sormi voi jäädä väärään asentoon (virheasento). Pelkkien oireiden perusteella sormimurtuma voi olla vaikea erottaa mm. sorminivelen sijoiltaanmenosta.

Sormimurtuman varma toteaminen vaatii käyntiä yleislääkärin, käsikirurgin, ortopedin tai lastenkirurgin vastaanotolla. Lääkäri tutkii sormet tunnustelemalla sekä tarkistaa niiden liikkuvuuden. Röntgenkuvaus paljastaa mahdollisen murtuman, ja se kuuluukin perustutkimuksiin sormimurtumaa epäiltäessä.

Sormen murtuman ensiapu ja itsehoito

Sormimurtuman ensiapuna murtumakohtaan kannattaa laittaa jotain kylmää ja mahdollisesti sitoa murtumut kohta kevyesti. Kipuun voi ottaa kerta-annoksen parasetamolia tai mahdollisesti tulehduskipulääkettä (kuten ibuprofeeni tai ketoprofeeni). Tämän jälkeen on syytä hakeutua viipymättä lääkäriin.

Sormen murtuman hoito ja kipsaus

Jos murtumakappaleet ovat huonossa asennossa, lääkäri pyrkii korjaamaan virheasennon vetämällä sormea kevyesti ja painamalla kappaleet paikalleen. Suurin osa sormimurtumista voidaan hoitaa kipsaamalla murtunut sormi vähintään yhteen viereiseen sormeen. Kipsausaika on yleensä noin 3-4 viikkoa.

Kipsihoidon jälkeen sormen kuntoutus ja liikeharjoittelu on tärkeää – fysioterapeutti voi antaa ohjeita liikeharjoittelua varten. Tulehduskipulääkettä (kuten ibuprofeeni) tai parasetamolia voidaan käyttää kivun hoidossa. 

Joskus murtuma voi ulottua niveleen tai olla muuten hankala, jolloin se voidaan joutua hoitamaan leikkauksella.

Korvaukset

Korvaukset voivat olla mahdollisia esimerkiksi tapaturma- tai matkavakuutuksen kautta.

Sormen murtuman ehkäisy

Usein sormimurtumat syntyvät tapaturmaisesti. Työelämässä tapahtuvia sormimurtumia voidaan ehkäistä hyvällä työergonomialla sekä kiinnittämällä huomiota työturvallisuuteen.

Asiantuntijat

  • Muut
  • Lääkärit