Kelan sopeutumisvalmennuskurssit - Klinik.fi

VALITUT OIREET (0)

Kelan sopeutumisvalmennuskurssit

Päivitetty: 20.09.2018

Sopeutumisvalmennuskurssit tarkoittavat erilaisia laitos- tai avomuotoisia kursseja, joiden tavoitteena on auttaa elämään mahdollisimman täysipainoista elämää todetusta sairaudesta huolimatta. Kela myöntää osallistumispaikat lukuisten kuntoutuslaitosten ja vammaisjärjestöjen järjestämille sopeutumisvalmennuskursseille. Eri sairauksista tai vammoista kärsiville on tarjolla omat sopeutumisvalmennuskurssinsa. Lisäksi Kela tarjoaa kursseja myös sairastuneiden henkilöiden perheille sekä läheisille.

Sopeutumisvalmennuskurssit

Vakava sairastuminen tai vammautuminen koettelee aina henkilön ja tämän lähipiirin voimavaroja. Sopeutumisvalmennuskurssit pyrkivät auttamaan sairauden tai vammautumisen aiheuttaman elämänmuutoksen sopeutumiseen. Kurssilla voi keskittyä mm. tunnistamaan paremmin omia voimavaroja ja vahvuuksia, parantamaan elämänhallintaa tai esimerkiksi syventämään tietoa sairaudesta ja sen hoidoista.

Sopeutumisvalmennuskursseja järjestetään itse sairaudesta tai vammasta kärsiville, mutta myös heidän perheilleen tai läheisilleen (perhe- tai parikurssit). Yksilökurssit on yleensä suunnattu työikäisille.

Tavallisimpia sopeutumisvalmennuskursseja ovat mm. hermostollisiin sairauksiin (kuten Parkinsonin tauti tai MS-tauti) tai dementiaan sairastuneiden kurssit. Kursseja järjestetään myös erilaisista syövistä (kuten rintasyöpä tai eturauhassyöpä), ihosairauksista (psoriasis) tai fibromyalgiasta kärsiville. Perhekursseista yleisimpiä ovat ADHD:ta tai Aspergerin oireyhtymää sairastavan lapsen perheille tarkoitetut kurssit. Erilaisten sopeutumisvalmennuskurssien kirjo on laaja ja edellä on lueteltu esimerkinomaisesti vain pieni osa kursseista.

Sopeutumisvalmennuskurssit - laitos- ja avokurssit

Sopeutumisvalmennuskursseja on sekä laitos- että avomuotoisina: laitosmuotoisissa kursseissa yövytään kuntoutuslaitoksissa, kun taas avomuotoisissa kursseissa toimintaa on vain päiväsaikaan. Tyypillinen kurssi kestää 10 vuorokautta jaettuna kahteen eri jaksoon, mutta kurssien kesto voi vaihdella suurestikin.

Yleensä sopeutumisvalmennuskurssit järjestetään moniammatillisesti eli useiden eri terveydenhuollon ammattilaisten yhteistyönä. Kurssien järjestämiseen voivat osallistua mm. erikoislääkärit, fysioterapeutit, psykologit, toimintaterapeutit ja ravitsemusterapeutit.

Korvaukset

Kela tarjoaa kattavasti eri kuntoutuslaitosten ja vammaisjärjestöjen järjestämiä sopeutumisvalmennuskursseja. Itse kurssit ovat osallistujille maksuttomia. Sopeutumisvalmennuskurssille hakeminen edellyttää hoitavan lääkärin kirjoittamaa lääkärinlausuntoa (ns. B-lausunto) sekä omaa Kelalle toimitettavaa hakemusta (erillinen Kelan lomake). Lisätietoa eri sopeutumisvalmennuskursseista, kurssivaihtoehdoista ja palveluntuottajista saa Kelasta sekä Klinik-verkkopalvelun eri terveysartikkelien kohdasta ”Korvaukset”.

Asiantuntijat

  • Muut
  • Lääkärit