Spirometria - Klinik.fi

VALITUT OIREET (0)

Spirometria

Päivitetty: 20.09.2018

Spirometria on tutkimus, jossa keuhkojen toimintaa ja tilavuutta mittaamalla pyritään selvittämään hengitysvaikeuksien luonnetta ja syitä. Myös jo aiemmin diagnosoidun hengityselinten taudin tilaa ja lääkehoidon toimivuutta voidaan tutkia spirometrian avulla. Mittaaminen tapahtuu erityisellä laboratoriolaitteistolla, joka mittaa hengityksen ulos- ja sisäänvirtausta sekä ulospuhalluksen voimakkuutta. Laite tulostaa mittaustulokset numeroina ja käyrinä, ja näitä verrataan terveen ihmisen arvoihin ja tunnettujen tautien yhteydessä saatuihin keskimääräisiin mittaustuloksiin.

Spirometrian käyttötarkoitus

Spirometria on tutkimus, jonka avulla voidaan todeta mm. astma, keuhkoahtaumatauti, monia muita obstruktiivisia eli hengitystä ahtauttavia tauteja sekä osittain myös hapen imeytymistä keuhkoista vaikeuttavia tiloja (kuten keuhkorakkuloiden tulehdustilat). Lisäksi spirometrialla voidaan seurata esim. astman ja keuhkoahtaumataudin etenemistä sekä niiden lääkehoidon asianmukaisuutta ja onnistumista.

Spirometrian toteutus

Spirometriatutkimuksessa tutkittava hengittää aluksi normaalisti ja laite mittaa tällöin hengityksen virtauksia ja keuhkojen tilavuuksia. Jotta keuhkojen tilasta ja toiminnasta saadaan laajempi kuva, tutkittava vetää keuhkot täyteen ilmaa ja puhaltaa ne sitten voimakkaasti aivan tyhjäksi asti. Jotta mittaus olisi luotettava, tulee saada rekisteröityä kolme toisiaan hyvin vastaavaa puhallusta. Jos mittauksessa todetaan tyypillisiä keuhkoja ahtauttavan taudin kuten astman tai keuhkoahtaumataudin löydöksiä, annetaan tutkittavalle usein keuhkoja avaavaa lääkettä ja uusitaan mittaukset 10-15 min kuluttua. Näin mahdollisesti saatuja spirometrian mittaustulosten muutoksia lääkäri käyttää diagnoosin tekemisen tukena.

Spirometrian jälkeen

Spirometrian jälkeen voi syödä, juoda ja liikkua normaalisti sekä ottaa lääkkeet normaalisti, ellei lääkäri ole ohjeistanut muuta. Yleensä lausunto tutkimustuloksista lähetetään suoraan tutkimukseen lähettäneelle lääkärille, jolta tutkittava saa vastauksen ja mahdolliset muut jatko-ohjeet.

Korvaukset

Spirometria on KELAn osittain korvaaman tutkimus, jolloin tutkittava maksaa julkisessa terveydenhuollossa asioidessaan yleensä vain normaalin käynti- tai toimenpidemaksun. Myös yksityiset lääkäriasemat ja sairaalat tarjoavat asiakkailleen mahdollisuutta spirometria-tutkimukseen, ja julkisessa terveydenhuollossa toimivan lääkärin asianmukaisella lähetteellä voi saada KELA-korvausta myös yksityisellä puolella tehdystä spirometria-tutkimuksesta