Rasitus-EKG - Klinik.fi

VALITUT OIREET (0)

Rasitus-EKG

Päivitetty: 20.09.2018

Rasitus-EKG eli sydämen rasituskoe tarkoittaa sydänlihaksen sähköisen toiminnan mittaamista valvotuissa olosuhteissa aiheutetun fyysisen rasituksen yhteydessä. Rasitus-EKG:sta saatava sydänsähkökäyrä piirretään paperille tai tietokoneelle ja sitä verrataan normaalin sydämen sähkökäyrään erilaisten sydämen sairauksien tai rytmihäiriötilojen havaitsemiseksi. Fyysinen rasitus tuotetaan yleensä erityistä kuntopyörää eli rasitusergometria polkemalla, ja mittaaminen tapahtuu EKG-anturitarroilla eli elektrodeilla, jotka laitetaan rintakehälle, jalkoihin ja käsiin.

Rasitus-EKG eli sydämen rasituskoe

Rasitus-EKG on erittäin oleellinen tutkimus mm. sepelvaltimotaudin toteamisessa ja sen vaikeusasteen selvittämisessä. Sepelvaltimotaudin tyypillinen oire on rasituksessa ilmenevä rintakipu, jonka yhteydessä EKG:ssa voidaan todeta sydänlihaksen hapenpuutteelle tyypilliset muutokset. Muita rasitus-EKG:lla tutkittavia asioita ovat jotkin sydämen rytmihäiriöt ja keuhkojen toiminta.

Rasitus-EKG:n toteutus

Rasitus-EKG-koe totetutetaan sekä lääkärin että hoitajan valvonnassa. Kokeessa tutkittava polkee erikoiskuntopyörää eli rasitusergometria, jonka polkuvastusta säädetään kokeen aikana. Tutkimus aloitetaan naisilla 40 watin ja miehillä 50 watin kuormalla, joka vastaa tasaisella maalla polkemista. Rasitusta nostetaan 3 min välein 40/50 watin portaissa. EKG:ta rekisteröidään koko ajan polkemisen aikana. Jos polkemisen aikana ilmenee rintakipuja tai EKG:ssa näkyy sydänlihaksen hapenpuutteen merkkejä, polkeminen lopetetaan. Muutoin polkemista jatketaan niin pitkään kuin tutkittava jaksaa.

Rasitus-EKG:n jälkeen

Jos rintakipua tai EKG-löydöksiä ei ole tullut esille rasitus-EKG:n aikana, voi tutkittava tarvitsemansa levon jälkeen toimia ja syödä normaalisti. Jos rasituskokeen aikana on ilmennyt rintakipuja tai EKG:ssa on havaittu sydänlihaksen hapenpuutteen merkkejä, tulee tutkittavan levätä valvottuna niin kauan kunnes oireet ovat menneet ohi. Tässä tapauksessa tutkittavalle tehdään myöhemmin sydämen sepelvaltimoiden varjoainekuvaus, jossa nähdään tarkasti sydämen verisuonten tilanne ja voidaan päättää, tarvitseeko tilanne hoitoa (kuten sepelvaltimoiden pallolaajennusta).

Korvaukset

Rasitus-EKG-tutkimus on KELAn osittain korvaaman tutkimus, jolloin tutkittava maksaa julkisessa terveydenhuollossa asioidessaan yleensä vain normaalin käynti- tai toimenpidemaksun. Myös yksityiset lääkäriasemat ja sairaalat tarjoavat asiakkailleen mahdollisuutta rasitus-EKG-tutkimukseen, ja julkisessa terveydenhuollossa toimivan lääkärin asianmukaisella lähetteellä voi saada KELA-korvausta myös yksityisellä suoritetusta rasituskokeesta.