Neuvola - Klinik.fi

VALITUT OIREET (0)

Neuvola

Päivitetty: 20.09.2018

Koko väestöä koskevan neuvolajärjestelmän osat ovat äitiysneuvola ja lastenneuvola, joihin kuuluvat säännölliset tarkastuskäynnit. Neuvoloiden tehtävänä on antaa raskausaikaan sekä alle kouluikäisten lasten terveyteen ja kasvatukseen liittyvää neuvontaa ja ohjausta.

Neuvola (äitiysneuvola ja lastenneuvola)

Neuvola voidaan jakaa äitiysneuvolaan ja lastenneuvolaan. Äitiysneuvola käsittää muun muassa raskauden seurannan ja tähän liittyvän terveysneuvonnan. Myös jälkitarkastus synnytyksen jälkeen kuuluu äitiysneuvolan tehtäviin.

Lastenneuvola on palvelu, jossa seurataan lapsen normaalia kasvua ja kehitystä, puututaan tarvittaessa poikkeaviin löydöksiin sekä annetaan lapsen tervettä kasvua tukevaa ohjausta. Neuvolan kautta lapsi saa myös kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvat rokotukset. Lisäksi neuvolasta voi saada apua ja ohjausta kasvatukseen, parisuhteeseen tai perhe-elämän ongelmiin liittyvissä asioissa.

Neuvolaohjelma ja neuvolan toteutus

Suomessa lähes kaikki raskaana olevat naiset osallistuvat äitiysneuvolan seurantoihin. Osan äitiysneuvolan tarkastuksista tekee terveydenhoitaja ja osan lääkäri. Odottavan äidin neuvolakäynnit toteutetaan alussa noin neljän viikon välein ja loppuraskaudesta jopa viikoittain. Synnytyksen jälkeen on vielä ns. jälkitarkastus.

Lastenneuvoloissa toimii terveydenhoitajia, lääkäreitä sekä tarvittaessa myös muita ammattihenkilöitä, kuten psykologeja, fysioterapeutteja ja perhetyöntekijöitä. Tarvittaessa terveydenhoitaja tai lääkäri voi lähettää lapsen erikoislääkärille tai esimerkiksi fysioterapeutille.

Lääkäri ja terveydenhoitaja voivat hoitaa tiettyjä normaaliin raskauteen tai kasvuun liittyviä oireita tai vaivoja. Jos neuvolasta ei ongelmaan löydy apua, voi lähetteen avulla päästä jatkotutkimuksiin ja hoitoon sairaalaan tai erikoislääkärille.