Tehokasta hoitoa kehon kiputiloihin OMT Fysioterapiasta - Klinik.fi

Tehokasta hoitoa kehon kiputiloihin OMT Fysioterapiasta

Päätä särkee, huimaa, rasitusvammat vaivaavat tai raajoissa kipua? Erilaisten kehon kiputilojen taustalla on monesti toiminnallisia ongelmia, joita voidaan hoitaa tehokkaasti OMT Fysioterapian avulla.

Mitä on OMT Fysioterapia?

OMT eli ortopedinen manuaalinen terapia on fysioterapeuteille ja lääkäreille järjestettävä 2,5 vuoden erikoistumiskoulutus, jossa perehdytään tuki- ja liikuntaelimistön tutkimiseen ja hoitoon. OMT fysioterapeuttien pitkä erikoistumiskoulutus, työkokemus ja lukuisat lisäkoulutukset takaavat mahdollisuuden katsoa asiakkaan tilannetta kokonaisvaltaisemmin ja spesifimmin. Kokonaisvaltaisuus tarkoittaa ihmisen elämätilanteen huomioimista ja analyysiä siitä, miten esimerkiksi muut sairaudet tai aikaisemmat vammat vaikuttavat sen hetkiseen oirekuvaan. Spesifisyydellä tarkoitetaan tarkkaa ja huolellista asiakkaan haastattelua ja alkututkimusta, joiden avulla selvitetään oireiden aiheuttaja ja päästään nopeasti hoitamaan ongelman ydintä. Vastaanotolle tultaessa halutaan yleensä vastaus siihen, mistä kipu tai vaiva johtuu. Alla muutama esimerkki tyypillisistä tilanteista:

Selkäkipu – Onko kyseessä jotain vakavaa vai kivulias mutta harmiton venähdys? Vaikka magneettikuvista löytyisikin kulumaa ja välilevyn rappeumaa, eivät nämä välttämättä ole kivun aiheuttajia. Yleensä selkäkipuun löytyy selitys erilaisista toiminnallisista tekijöistä, kuten lihasepätasapainosta, kehon hallinnan ongelmista tai vääränlaisesta kuormituksesta. Tällaiset syyt selkäkivulle löytyvät OMT fysioterapeutin vastaanotolla yhdessä asiakkaan kanssa. Selkäkipu saa silloin loogisen selityksen, joka on hyvin harvoin mitään jäykkyyttä ja kireyttä vakavampaa ja joka on hoidettavissa fysioterapian avulla.

Polvikipu – Onko kulumaa, pitääkö leikata? OMT fysioterapeutti osaa analysoida koko alaraajan toimintaa ja näkee, mistä kipu johtuu. Polvikipu voi johtua esimerkiksi nilkan jäykkyydestä tai lonkan ja pakaran alueen lihasten heikkoudesta. Näin ollen polvikivun hoito voi olla jotain ihan muuta kuin itse polven hoitoa.

Käden puutuminen – Onko syytä huolestua? Käden puutuminen voi johtua monesta eri syystä; se voi olla paikallisesti käden alueella oleva ongelma tai esimerkiksi niskasta tulevaa, se voi olla lihas- tai hermoperäistä. OMT fysioterapeutin tarkan haastattelun ja kliinisen tutkimisen perusteella löydetään käden puutumisen syy, jolloin hoito kohdennetaan oikeaan paikkaan.

Mitä OMT fysioterapiassa tehdään?

OMT fysioterapian keinoin voidaan hoitaa lukuisia erilaisia vaivoja ja kiputiloja. Edellä mainittujen tuki- ja liikuntaelinvaivojen lisäksi tyypillisiä hoidettavia ongelmia ovat esimerkiksi päänsärky, huimaus, leikkausten ja vammojen jälkitilat ja erilaiset rasitusvammat. OMT fysioterapiaan liittyy sekä manuaalista terapiaa (kuten esimerkiksi jännittyneiden lihasten rentouttamista ja jäykkien nivelten liikkuvuuden parantamista) että niin kutsuttua terapeuttista harjoittelua. Terapeuttinen harjoittelu perustuu huolelliseen alkututkimuksen, jolla selvitetään, mistä syystä esimerkiksi jokin kehon osa kuormittuu liikaa. Terapeuttisella harjoittelulla tähdätään korjaamaan niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat ylikuormituksen ja oireilun syntyyn. Harjoittelu voi näin ollen olla joko lihasten vahvistamista, liikkuvuuden parantamista tai liikekontrollin, koordinaation ja tasapainon harjoittelua. Joskus harjoittelun tavoitteena on päästä eroon pelosta, jota kipu on aiheuttanut. Harjoittelun avulla voidaan myös uudelleen kouluttaa aivoja hahmottamaan kehoa paremmin tai rauhoittamaan herkistyneen kipujärjestelmän toimintaa.

OMT Fysioterapiaan voi tulla joko lääkärin lähetteellä tai ilman. Hoitokertojen tarve vaihtelee paljon, riippuen hoidettavasta vaivasta tai vammasta. Ensimmäisen käynnin yhteydessä asiakas haastatellaan ja tutkitaan huolellisesti sekä aloitetaan hoito. Hoito räätälöidään aina yksilöllisesti tarpeen mukaan. Alkuun tarvitaan yleensä 1-3 käyntiä, jonka jälkeen tilannetta ja jatkohoidon tarvetta arvioidaan uudelleen. Kipu helpottaa usein jo muutaman hoitokerran jälkeen, mutta parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi tarvitaan usein myös omatoimista kuntouttavaa harjoittelua noin 1-3 kuukauden ajan. Käsittelyn ja harjoittelun yhdistelmällä saadaan korjattua ne kuormitustekijät, jotka ovat olleet aiheuttamassa kipua sekä varmistetaan pysyvät tulokset.

 

Blogitekstin kirjoittaja on OMT fysioterapeutti Nina Saarikivi. Saarikivi toimii OMT fysioterapeuttina lääkäri- ja fysioterapiakeskus INTO Terveydessä Helsingin Kalasatamassa.

INTO Terveys on tuki- ja liikuntaelinvaivoihin sekä kivunhoitoon erikoistunut lääkäri- ja fysioterapiakeskus. INTOssa pitkälle erikoistuneiden ammattilaisten tiimi takaa tuki- ja liikuntaelinvaivoista ja kivusta kärsivälle aina tarkoituksenmukaiset hoitomuodot ja tarvittaessa tiiviin, moniammatillisen yhteistyön. INTOssa sinusta huolehtii fysiatrian erikoislääkärit, OMT fysioterapeutit ja kipuun erikoistuneet psykologit.