Lantion alueen kiputilojen hoidossa on tärkeää selvittää oireiden aiheuttaja - Klinik.fi

Lantion alueen kiputilojen hoidossa on tärkeää selvittää oireiden aiheuttaja

Lantion alueen kiputilat voivat johtua monista eri syistä. Joskus kipu voi olla niin voimakasta, että se voi haitata jopa kävelemistä ja liikkumista. Lantiokivun aiheuttajan selvittäminen on tärkeää, jotta vaiva saadaan hoidettua ja kivusta pääsee eroon.

Syytä lantioseudun kivulle voi olla joskus hankala jäljittää, sillä taustalla voi olla useita oireiden aiheuttajia. Kipu voi johtua esimerkiksi sisäelinperäisestä vaivasta tai tuki- ja liikuntaelimistön vaivoista.

Kun lantioseudun kipuihin liittyy useampi oireiden aiheuttaja, tarvitaan lääketieteen erikoisalojen välistä yhteistyötä. Vaivan diagnostiikkaan, hoidon suunnitteluun ja hoitoon voidaan tarvita esimerkiksi urologia tai gynekologia, gastroenterologia ja reumatologia. On syytä käydä näyttämässä lantion kipua myös fysiatrilla, sillä usein taustalta löytyy tuki- ja liikuntaelinongelmaa. Oireiden perusteella tutkimuksia voidaan suunnata eri lääketieteen erikoisalojen välillä. 

Lantiorengaskipu on yleinen raskauden yhteydessä 

Kipu suoliluun harjujen ja pakaralinjan välissä on määritelmän mukaisesti lantiorenkaan kipua. Lantiorengaskipu voi tuntua lantion etuosassa häpyliitoksessa, se voi säteillä reisiin ja joskus alemmas alaraajaan olematta kuitenkaan iskiaskipua. Useimmissa tapauksissa lantiorengaskipu liittyy raskauteen (jopa 50 % naisista kärsii kivusta raskauden aikana), mutta se voi kehittyä myös vamman, ylikuormituksen tai niveltulehduksen seurauksena.

Ennen lantiorengaskivun diagnoosin asettamista on mahdollinen alaselkäkipu suljettava pois. Lantiorenkaan kipu poikkeaa alaselkäkivusta sillä, että alaselkäkipu tuntuu alimpien kylkiluiden alapuolelta aina pakaralinjaan saakka ja siihen voi liittyä myös iskiaskipua säteillen alaraajaan hermoanatomian mukaisesti.

Lantiorenkaan alueen kivuista naisilla on todettu olevan 50 % lantiorenkaan kipua, 17 % lannerangan kipua ja 33 % näiden yhdistelmää. Suurin osa raskaudenaikaisista lantiorenkaan kivuista paranee itsestään raskauden jälkeen, mutta kipu voi myös pitkittyä ja jatkua vielä 6-36 kk raskauden jälkeen. Lantiorenkaan kivun pitkittymiselle altistaa raskauden alkuvaiheessa alkanut laaja-alainen lantiorenkaan voimakas kipuilu, joka aiheuttaa hankaluuksia päivittäisissä toimissa, kuten kävelyssä ja seisomisessa.

Lantiorenkaan alueen tuki- ja liikuntaelinvaivat

Tuki- ja liikuntaelimistön osalta kivun aiheuttaja ei useinkaan ole yksi rakenne tai nivel, sillä lantiorenkaan läpi välittyy suuria voimia alaraajoista ylöspäin ja ylhäältä alaspäin. Mahdollisia kivun aiheuttajia tulee pyrkiä kliinisessä tutkimuksessa selvittämään erilaisin testein, joilla pyritään provosoimaan hetkellisesti potilaan oiretta tai toiminnallisilla testeillä tutkien erilaisia lantion kuormittumistapoja. Myös potilaan henkisen ja sosiaalisen kuormittumisen riskitekijöitä on syytä kartoittaa. 

Esimerkkejä yleisistä lantiorenkaan alueen tuki- ja liikuntaelinvaivoista: 

  • Häpyliitoksen alueen kipu tuntuu melko paikallisesti lantion etualaosassa. 
  • Rasitusmurtumia esiintyy etenkin raskaita liikuntalajeja harrastavilla, joissa tapahtuu paljon samankaltaisen liikkeen toistoa. Kipua tuntuu aluksi rasituksen jälkeen, mutta muuttuu ajan kanssa enemmän jatkuvaksi kivuksi. 
  • Lantionpohjan toimintahäiriöt voivat aiheuttaa kipuja. Usein taustalla on yliaktiiviset tai aliaktiiviset lantionpohjan lihakset ja tämä voi aiheuttaa myös virtsarakon ja suolen toiminnan hankaluuksia. 
  • Lantiorenkaan alueella on runsaasti pieniä lihaksia, jotka voivat aiheuttaa kiputiloja. Lantiorenkaan etupuolella lonkan koukistajalihas voi kipeytyä toistuvista ja liian yksipuolisista kuormituksista. Tällöin kyseessä voi olla limapussin ärtyneisyyttä tai lihaksen jänteen ylikuormittuneisuutta eli tendinopatiaa. Pieni lihas lantion ja reisiluun välillä (nelikulmainen reisilihas) voi aiheuttaa ärsytystä pakaran alaosissa, yleisimmin vamman tai leikkauksen jälkeen. 
  • Lantion alueella voi esiintyä kuormituksellisia ongelmia, jolloin kaikki rakenteet ovat varsinaisesti ehjät, mutta ne kuormittuvat liikaa suhteessa niiden sietokykyyn.

Potilaan haastattelu ja kliininen tutkimus ovat tärkeimpiä menetelmiä näiden edellä mainittujen vaivojen tutkimiseen ja erottamiseen toisistaan. Diagnoosi ohjaa hoitoa oikeaan paikkaan ja näin ollen nopeuttaa vaivasta eroon pääsemisessä tai oireiden helpottamisessa.

Lantiorengaskivun hoito

Aktiivinen elämäntyyli on tärkeä hoidon tukipilari niin tuki- ja liikuntaelinvaivoissa, kuten lantiorenkaankivuissakin. Raskauden aikainen liikunta ei estä lantiorengaskivun kehittymistä, mutta se voi lievittää kipua. Kohdennetut harjoitteet, kuten lantionpohjan harjoitteet, yhdistettynä yleiseen liikuntaan voivat auttaa kivun lievityksessä. 

Tieteellistä näyttöä on jonkin verran harkitusti määrätystä lantiovyön käytöstä. Myös akupunktiota voidaan käyttää kipuun raskaana olevilla naisilla. Hoitokokonaisuus tulee aina suunnitella yksilöllisesti ja on tärkeää löytää syy vaivaan, jotta hoito voidaan kohdentaa oikein. 

Fysiatri yhdessä fysioterapeutin kanssa ovat usein avainasemassa kuntoutuksen suunnittelussa. Fysiatrin tutkimuksen avulla selvitetään konetutkimusten (kuvantamistutkimus, hermoratatutkimus yms.) tarpeellisuus ennen kuntoutuksen aloittamista ja aloitetaan tarvittaessa oireeseen lääkehoito. Diagnostiikan suhteen fysiatrin tarkka ja laaja-alainen tutkiminen voi helpottaa ja tehostaa kuntoutuksen aloittamista, kun päästään työskentelemään heti oikean kuntoutuskohteen parissa. 

Jani Takatalo
Fysiatrian erikoislääkäri
LT, Ft-OMT, TtM
INTO Terveys Oy

 

Blogitekstin kirjoittaja on Fysiatrian erikoislääkäri Jani Takatalo. Takatalo toimii lääkärinä lääkäri- ja fysioterapiakeskus INTO Terveydessä. 

INTO Terveys on tuki- ja liikuntaelinvaivoihin sekä kivunhoitoon erikoistunut lääkäri- ja fysioterapiakeskus Helsingin Kalasatamassa. INTOssa pitkälle erikoistuneiden ammattilaisten tiimi takaa myös lantion alueen kivuista kärsivälle aina tarkoituksenmukaiset hoitomuodot ja tarvittaessa tiiviin, moniammatillisen yhteistyön.